Projekt sprog

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du motiveret for at udvikle det pædagogiske miljø tæt på den pædagogiske praksis?

Børnehuset Carlshøj vægter det sproglige arbejde højt og det tætte forældresamarbejde. Vi har det seneste år haft et projekt ift. etablering af systematisk sprogarbejde og styrkelse af vores forældresamarbejde. Vi har været så glad for det, at vi nu har lavet en version nr. 2. hvor der vil være endnu mere fokus på det nære samspil, systematik, videndeling og fortsat udvikling af den pædagogiske praksis helt tæt på den pædagogiske praksis.

I 2024 vil vi arbejde fokuseret med at få etableret et systematisk sprogarbejde og få styrket vores forældresamarbejde, og i de forbindelse har vi valgt at lave et étårig projekt. Projektet vil både have fokus på vores børn, som har flere sprog og som har brug for en særlig sprogindsats, børn med sproglige udfodrdringer som har brug for et mindre sprogmiljø, og på vores generelle sproglige læringsmiljø. Vores forældresamarbejde er afgørende for om vi lykkes med vores pædagogiske opgave, og derfor vil projektet også omhandle forældresamarbejde og have fokus på vores kommunikation og kulturelle forståelse.

Her søger vi en projektmedarbejder 34-37 timer, som kan varetage følgende opgaver:
-skabe pædagogiske miljøer med fokus på sprog - både i og uden for normeringen.
- lave oplæg til personalet vedr. sprog og kultur
- dialog og sparring med det pædagogiske personale
- etablering og understøttelse af mindre sproggrupper i børnehaven
- deltagelse og sparring i forældresamtaler og dialoger
- varetagelse af pædagogiske opgaver i samspillet med børnene i hverdagen i børnehaven.

Vi søger en projektmedarbejder som:
- har viden om sprogtilegnelse og kulturforståelse
- har viden og erfaring om forældresamsrbejde
- kan arbejde selvstændigt og struktureret
- kan danne relationer til børn og voksne
- kan kommunikere tydeligt på skrift og mundtligt
- har gode samarbejdskompetencer

Børnehuset Carlshøj er et børnehus med 112 børn, hvoraf 64 børn er børnehavebørn og 48 vuggestuebørn. Vi er fordelt i et skønt børnehus på 3 etager, hvilket betyder mange børneoaser og rum, som vi kan fordele os i. Vi er en engageret personalegruppe som er optaget af tidlig forebyggende indsats og vi er igang med at udvikle os som hus sammen. Vi har det sjovt sammen, og vi har et godt arbejdsmiljø og et veklfungerende MED udvalg.
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Leder Caroline Bülow Tronche på mail: cabt@ltk.dk

Stillingen er tidsbegrænset til 1. jan. 2024 -31. dec. 2024
Hvis du er den vi søger, så send din motiveret ansøgning og CV til os snarest muligt.

Ansættelsesforhold
Skriv her om det er fuldtid eller deltid, eller hvor mange timer

Tiltrædelse
1. januar 2024

Arbejdssted
Børnehuset Carlshøj

I Lyngby-Taarbæk bliver du del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4.000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Lyngby-Taarbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Børnehuset Carlshøj, Carlshøjvej, 2800 Kongens Lyngby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955173

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet