Jurist med erfaring inden for kontraktforhandlinger og IPR søges til DTU Wind and Energy Systems

Profilbillede
dato

Jura & Tech Transfer på DTU søger en dygtig jurist, som har erfaring med kontraktforhandlinger, kendskab til IPR (aftaler om og regulering af intellektuelle ejendomsrettigheder) samt interesse og forståelse for teknologiske forhold. 

Dit primære ansvarsområde vil være juridisk support til instituttet DTU Wind and Energy Systems (forkortet DTU Wind), som globalt er et af de helt førende forskningsinstitutioner inden for vind- og energisystemer – såvel offshore som onshore. DTU Wind indgår mange samarbejder og partnerskaber med kommercielle partnere, og du vil, i tæt dialog med instituttets forskere, blive involveret i forberedelsen, forhandlingen og udarbejdelsen af en lang række forsknings- og samarbejdskontrakter med nogle af verdens største virksomheder og aktører på energiområdet.

Du vil i den forbindelse skulle sørge for, at kontraktvilkårene sikrer DTU på bedst mulig vis og skaber afsættet for et godt og udbytterigt samarbejde, samtidig med, at aftalerne opfylder den relevante lovgivning og følger DTU’s interne politikker. Du vil få ansvar for selvstændigt at drive sager og kontraktforhandlinger i tæt samarbejde med forskere og samarbejdspartnere tilknyttet DTU Wind. Som en del af teamet i Legal & Tech Transfer vil du have god mulighed for faglig og juridisk sparring som led i opgavevaretagelsen.

Ud over opgaverne relateret specifikt til DTU Wind vil du i et vist omfang skulle bistå med jura-teamets øvrige juridiske opgaver for alle DTU’s institutter, herunder opgaver relateret til indgåelse af forskningssamarbejdsaftaler, IPR m.v., samt generel juridisk rådgivning inden for relevante retsområder (fx statsstøtteret og konkurrenceret). 

DTU søger en jurist med et godt drive, som formår at identificere og adressere de centrale problemstillinger i en stor, og ofte kompleks, sagsportefølje. Du skal kunne arbejde selvstændigt og løsningsorienteret, samtidig med, at det er væsentligt, at du sikrer den nødvendige juridiske sparring med dine kollegaer i teamet med henblik på at sørge for konsistens og ensretning i forhold til de overordnede juridiske principper og retningslinjer. Du skal have lyst til at arbejde i et fascinerende miljø og rådgive nogle af verdens dygtigste forskere på vind- og energiområdet for at få interesserne til at mødes mellem forskningen og industriens behov.

Du vil indgå i en organisation, der tilstræber den højeste faglige kvalitet, og du vil komme til at arbejde med nogle af verdens største og mest anerkendte virksomheder og topuniversiteter. Det er derfor afgørende, at du brænder for at rådgive på et højt fagligt niveau og kan se værdien i at skabe gode resultater i tæt samarbejde med forskere og samarbejdspartnere. Det er desuden vigtigt, at du trives med juridisk sparring og vidensdeling, og naturligt vil opsøge viden med henblik på at videreudvikle din forståelse for de teknologiske emner, der er genstand for DTU’s kontrakter og samarbejdsrelationer.

Du vil organisatorisk være tilknyttet Jura & Tech Transfer, og afhængig af dine præferencer vil dit primære arbejdssted være enten DTU’s hovedkontor i Lyngby, hvor Jura & Tech Transfer er baseret, eller hos DTU Wind på Risø Campus i Roskilde.  Afhængig af dit valg af primære arbejdssted må du forvente at opholde dig ca. én dag om ugen i enten Lyngby eller Roskilde.

Teamet
Jura & Tech Transfer er en central funktion på DTU, som hører under Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation (AFRI). Jura & Tech Transfer består af fem teams (to jura-teams, en GDPR-stab, og et tech transfer-team), med omkring 40 medarbejdere i alt, hvoraf ca. halvdelen er jurister og den anden halvdel patentspecialister, forretningsudviklere og GDPR-specialister. Jura & Tech Transfer supporterer DTU’s forskellige institutter, centre og stabsfunktioner på alle områder inden for juridisk, patent-teknisk, GDPR-mæssig og kommerciel rådgivning og sparring. Hovedvægten af opgaverne er relateret til fagområdet innovation og forskningssamarbejder med industrien. Afdelingen bistår desuden med direktionsservicering.

I varetagelsen af de forskellige ansvarsområder er det Jura & Tech Transfer-teamets fornemmeste opgave at fungere som brobygger mellem forskerne på DTU og erhvervslivet og dermed bidrage til, at DTU opfattes som en værdiskabende, fleksibel og effektiv samarbejdspartner. Jura & Tech Transfer arbejder løsningsorienteret, tænksomt og smidigt med win/win som mål i alle samarbejdsrelationer. Teamet tænker og handler som et hold, hvor den enes succes er hele holdets succes.

Jura & Tech Transfer spiller en meget vigtig rolle i forbindelse med de mere end 2000 forskningsaftaler, som indgås årligt af DTU.

De overordnede kerneområder i de to jura-teams består af følgende:

  1. Forhandling af forskningssamarbejdsaftaler og aftaler om kommercialisering af forskningsresultater
  2. Rådgivning inden for IPR, fortrolighed og publicering samt andre juridiske forhold af relevans for DTU’s forskningssamarbejder
  3. Vidensdeling, læring og udvikling (indadtil såvel som udadtil til de forskellige institutter)

Ansvarsområder
Som jurist i Jura & Tech Transfer vil dine arbejdsopgaver bl.a. omfatte følgende:

  • Udarbejdelse, gennemgang og forhandling af en lang række forskellige forsknings- og samarbejdskontrakter relateret primært til DTU Winds aktiviteter.
  • Bidrage til konsistens og strømlining af vilkår i kontrakter på tværs af institutter og forretningsområder.
  • Eventuelt mulighed for bistand i forbindelse med kommercialisering af især software, afhængigt af din profil og erfaring med softwarelicensaftaler o.l.
  • Rådgivning, kontraktforhandling og juridisk støtte til forskere og institutledelse i forbindelse forskningsprojekter, samt indgåelse af rammeaftaler for løbende samarbejder med store virksomheder på energiområdet.
  • Det kan blive relevant med servicering af institutledelsen hos DTU Wind samt DTU’s direktion i forbindelse med diverse juridiske forhold.

Uddannelse:  Du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.

Faglige kompetencer:  Du er fagligt velfunderet og har solid erfaring med udarbejdelse og forhandling af komplekse kontrakter (gerne kontrakter, hvor vilkår om overdragelse af IPR indgår som et element), samt gerne nogen erfaring med immaterialret (ophavsret og patentret). En vis erfaring med softwarelicensaftaler og kommercialisering af software kan være en fordel.

Praktisk erfaring:  Du har minimum 4 års erfaring efter endt studium fra en stilling som in-house jurist i en virksomhed eller en forskningsinstitution, som advokat i et advokatfirma eller som jurist i en anden rådgivningsvirksomhed, gerne kombineret med en stilling som jurist i den offentlige sektor, hvor du har været vant til at rådgive på et højt fagligt niveau.

Sprogkundskaber:  Du kan dansk og engelsk, både i tale og på skrift, og har solid erfaring med juridisk engelsk.

Personlige kompetencer

Ansvarlig og proaktiv:  Du tager ansvar og formår selvstændigt at tilrettelægge og drive opgaver på en struktureret og inddragende måde.

Samarbejdsform:  Du er samarbejdsorienteret og villig til at lære, hvilket gør dig i stand til at rådgive med afsæt i DTU’s struktur og regulering. Via din entusiasme og dit gode humør bidrager du til en positiv atmosfære og en god arbejdskultur, hvor alle forstår værdien af at arbejde mod et fælles mål.

Kommunikation:  Du er en dygtig formidler, der formår at forklare jura og ofte komplekse problemstillinger på en klar og let forståelig måde.

Forståelse for teknologi og kommercielle forhold:  Du har en god forståelse for (eller er interesseret i at sætte dig ind i) teknologi, og du formår at balancere juridiske risici og kommercielle interesser, hvilket sikrer en proportional adressering af juridiske risici.

Robusthed:  Du er robust og du står fast på din juridiske vurdering, når det er påkrævet – også når du bliver udfordret af erfarne fagspecialister.

Hvad tilbyder vi dig
Hos DTU kan du forvente en dynamisk arbejdsplads med spændende udfordringer, hvor du vil blive en del af et uformelt, inkluderende og udviklende arbejdsmiljø.

På DTU har medarbejderne vidt forskellige baggrunde men har en fælles målsætning om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Diversitet, lighed og inklusion er vigtige forudsætninger for, at DTU kan indfri sin ambition om at udføre banebrydende forskning og undervisning på højeste niveau. Hos DTU prioriteres ordentlighed, et godt arbejdsmiljø, hjælpsomhed og videndeling.

Som jurist i Jura & Tech Transfer vil du blive tilbudt et udadvendt job, hvor du ud over videreudvikling af dine evner inden for kontraktforhandlinger vil få et stort og udbytterigt netværk. Du vil blive en del af en kompetenceudviklende arbejdsplads og et internationalt miljø, hvor du vil møde mennesker fra mange forskellige kulturer.

Du vil blive tilbudt ansvarlig handlefrihed under meget fleksible rammer, herunder mulighed for hjemmearbejde.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til AC-overenskomsten. Den ugentlige arbejdstid vil være på 37 timer (inklusive frokost). Afhængig af dit anciennitetsniveau og dine kompetencer vil du blive ansat som specialkonsulent eller chefkonsulent. Lønnen fastsættes ud fra jobbets indhold og dine kvalifikationer. 

Starttidspunktet vil være snarest muligt, og der er tale om en tidsubegrænset stilling.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest 9. august 2024 . Åbn linket 'Ansøg nu’ og udfyld ansøgningsformular samt vedhæft kort ansøgning, C.V. og eksamensbeviser.

Har du spørgsmål til stillingen og ønsker at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte teamleder Kamilla Gibson på 24 64 94 77.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar mission om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den mission lever den dag i dag. DTU har 13.500 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Lyngby-Taarbæk Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Danmarks Tekniske Universitet, Anker Engelunds Vej, 2800 Kongens Lyngby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6072332

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet